3 sty 2016

MODLITWA TRYNITARSKA


1. Znak Krzyża
2. Chwała Ojcu…
3. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
(3 razy)
4. Święty, Święty, Święty Pan Bóg Zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. (tak samo na 6. 8. 10. 12.)
5. Ojcze, Panie Nieba i Ziemi, kocham Cię uwielbiam i czczę. (10 razy – tak samo na 7. 9. 11. 13.)
14. Przy kolejnych piecu dziesiątkach mówimy:
Panie Jezus Chryste, Synu Boga żywego, zmiłuj się nade mną grzesznikiem.
Przez następne pięć dziesiątek:
Duchu Święty, Panie i Ożywicielu, napełnij moje serce i ogień miłości w nim zapal.

15. Maryjo, córko Ojca, Matko Syna Bożego, Oblubienico Ducha Świętego, sanktuarium Trójcy Świętej, módl się za nami.