4 wrz 2014

Jednorodzony.


W pismach św. Jana Syn Boży jest kilka razy nazywany Jednorodzonym. :μονογενης :
J 1:14 bp "(14) A Słowo stało się człowiekiem i zamieszkało między nami, i widzieliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką otrzymał od Ojca Jednorodzony, pełen łaski i prawdy."
J 1:18 bp "(18) Boga nikt nigdy nie widział: Jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, dał nam Go poznać."
J 3:16 bp "(16) Albowiem Bóg tak umiłował świat, że wydał swego Syna Jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne."
J 3:18 bp "(18) Kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony, a kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego."
1J 4:9 bp "(9) W tym objawiła się miłość Boga do nas, że Syna swego Jednorodzonego posłał na świat, abyśmy żyli przez Niego."

Ten grecki wyraz, będący tłumaczeniem hebrajskiego yahid (jedyny, drogocenny wyjątkowy) składa się z dwóch członów:
μονος – sam, jedyny
γινομαι – rodzić (np.: Gal 4:4 bp "(4) Gdy zaś wypełnił się czas, Bóg zesłał swego Syna, który urodził się z kobiety, urodził się pod panowaniem Prawa,")


Określa ono pochodzenie Słowa, które jest narodzeniem z natury Ojca.