6 wrz 2014

Przedwieczny, Wszechmogący, Współistotny.


J 1:1-3 bp "(1) Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. (2) Ono było na początku u Boga. (3) Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało."
Hbr 1:3 bp "(3) On, jako odbicie ukazujące Jego chwałę i jako obraz Jego istoty, podtrzymuje wszystko swoim potężnym słowem"

1.       Skoro Słowo „było na początku” oznacza, że było zawsze, ponieważ nie było czasu przed stworzeniem. Apostoł nie pisze, że Słowo powstało, ale że było.
 Słowo jest przedwieczne.
2.       Jeśli Syn „podtrzymuje wszystko” oraz wszystko „stało się przez Nie” oznacza, że jest On wszechmogący.
3.       Bycie „obrazem Jego istoty” oznacza, że Syn posiada tę samą naturę (istotę), co Ojciec.
                Jest, więc współistotny.