15 wrz 2014

Dieta a zbawienie.


Są tacy chrześcijanie, co powołując się na Biblię zabraniają spożywania mięsa, picia wina, a nawet kawy czy herbaty. Co kawy i herbaty to Pismo o nich nie wspomina (nie znano ich wówczas), więc zakaz, co do ich konsumpcji nie ma podstaw.
Zajmijmy się, więc kwestii spożycia mięsa i wina.

WINO:
Rdz 27:25 bp "przysuń mi - powiedział - żebym coś zjadł z tego, co upolował mój syn, i pobłogosławił go z całej duszy. I przysunął mu [potrawę], a on jadł. Podał mu też wino, a on wypił."
Lb 6:20 bp "Kapłan wzniesie te dary obrzędowym ruchem ku Jahwe; jako poświęcone będą one należały do kapłana, oprócz mostka kołysanego ofiarniczo [przed Jahwe] i udźca podniesionego w darze. Potem nazirejczyk może znowu pić wino."
Pwt 14:26 bp "Tam zakupisz za to srebro wszystko, co zechcesz: cielęta, owce, wino, sycerę - wszystko, czego tylko zapragniesz; i tam przed Jahwe, twoim Bogiem, wraz ze swoją rodziną będziesz ucztował radośnie."
Ps 104:15 bp "aby miał wino, co uwesela serce człowiecze, i oliwę, która czyni twarz lśniącą, i chleb, który pokrzepia serce człowieka."
Prz 9:5 bp ""Przybywajcie, spożywajcie mój pokarm, pijcie wino, którem przygotowała!"
Koh 9:7 bp "Dalej więc! W radości chleb swój spożywaj, z weselem w sercu pij swoje wino, Bóg znajduje już bowiem upodobanie w twoich uczynkach."
Jl 2:19 bp "Jahwe dał odpowiedź i rzekł do swego ludu: - Oto wam zsyłam zboże, wino i oliwę, tak że będziecie mieli tego do syta; i nigdy już nie wystawię was na pośmiewisko między narodami."
Jak widać wino jest znakiem błogosławieństwa.

MIĘSO
Rdz 9:2-3 bp "(2) Niech bojaźń i lęk wobec was odczuwają wszystkie zwierzęta ziemi, wszystkie ptaki nieba, wszystko, co się porusza na ziemi, i wszystkie ryby morskie; są one oddane w wasze ręce. (3) Wszystko, co się porusza i żyje, ma wam służyć za pokarm, podobnie jak i rośliny zielone; wszystko to daję wam."
Bóg po Potopie dał wszelkie zwierzęta na pokarm, rozróżnienie na czyste i nieczyste zostało wprowadzone za czasów Mojżesza.
Pwt 12:15 bp "Jeśli wszakże będziesz miał chęć, możesz we wszystkich twych osiedlach zabijać zwierzęta i jeść mięso - stosownie do błogosławieństwa, którego udzieli ci twój Bóg, Jahwe; może je spożywać nieczysty i czysty, jak [się spożywa] gazelę czy jelenia."
Pwt 12:20 bp "Gdy twój Bóg, Jahwe, poszerzy twoje granice, jak ci to zapowiedział, a ty pomyślisz sobie: "Zjadłbym mięsa", bo będziesz miał chęć na mięso możesz jeść mięsa do woli."
Pwt 12:27 bp "I złożysz swoje całopalenia, mięso i krew, na ołtarzu twego Boga, Jahwe. Krew zaś z ofiar krwawych wylejesz na ołtarz twego Boga, Jahwe, a mięso będziesz mógł spożyć."
Spożycie mięsa jest, więc uzależnione jedynie przez chęć konsumenta.

MIĘSO ZE ZWIARZĄT NIECZYSTYCH
Mk 7:19 bp "Że nie wchodzi do jego serca, ale do brzucha i zostaje wydalone na zewnątrz? W ten sposób uznał wszystkie pokarmy za czyste."
Rz 14:14 bp "Wiem bowiem i jestem przekonany - w Panu Jezusie - że nic samo przez się nie jest nieczyste. A jeśli ktoś mniema, że jest nieczyste, to jest ono nieczyste tylko dla niego."
1Kor 10:25 bt "Tak więc wszystko, cokolwiek w jatce sprzedają, spożywajcie, niczego nie dociekając – dla spokoju sumienia."
Podział na pokarmy czyste i nieczyste został w Nowym Testamencie zniesiony.

Odnośnie spożywania krwi to polecam mój artykuł o tzw. Klauzuli Jakubowej.


Ga 5:1 bt "Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!" Ludzkim zakazom tych, którzy "zabraniają…, przyjmowania pokarmów, które Bóg stworzył na to, by spożywali je z dziękczynieniem ci, którzy wierzą, i poznali prawdę."( 1Tm 4:3 )