17 wrz 2014

Natura człowieka.

Katechizm Kościoła Katolickiego:
365 Jedność ciała i duszy jest tak głęboka, że można uważać duszę za "formę" ciała; oznacza to, że dzięki duszy duchowej ciało utworzone z materii jest ciałem żywym i ludzkim; duch i materia w człowieku nie są dwiema połączonymi naturami, ale ich zjednoczenie tworzy jedną naturę.

Familiiaris consortio:

11 Człowiek – duch ucieleśniony, czyli dusza wyrażająca się poprzez ciało, i ciało formowane przez nieśmiertelnego ducha.