5 gru 2009

Antydemokratyzm

Pogląd kojarzony z ideami prawicowymi, odrzucający idee demokracji, opierający się na przeświadczeniu, że w zróżnicowanym społeczeństwie, w którym największą część stanowią osoby niewykształcone i niezamożne, demokracja jest de facto dyktaturą ciemniaków. Postawa antydemokratyczna często bywa implikacją postawy monarchistycznej, autorytarnej.

Według antydemokratów naturalną konsekwencją systemu demokratycznego jest socjalizm, gdyż istotą wyborów demokratycznych jest przekupstwo wyborców obietnicami zintensyfikowania polityki socjalnej państwa (tzw. kiełbasa wyborcza), będącymi najprostszym sposobem przekonania do siebie elektoratu o małej świadomości mechanizmów rządzących polityką i gospodarką.
Demokracja zanegowała naturalny porządek rzeczy o pochodzeniu władzy od Boga, wprowadzając w to miejsce irracjonalną teorię immanentnego pochodzenia władzy od samych rządzonych. Nie można skutecznie zarządzać państwem w sytuacji bezustannych walk partii o władzę, w atmosferze chronicznych kryzysów gabinetowych, przepychanek partyjnych, nieustających afer, korupcji, nacisków różnorakich lobby.