16 gru 2009

Zmiana w Kodeksie Prawa Kanonicznego

Benedykt XVI motu proprio „Omnium in mentem" podał nowe brzmienie kanonu 1009 § 3:
„Ci, którzy zostali ustanowieni biskupami lub kapłanami otrzymują misję i zdolność działania w osobie Chrystusa Głowy, natomiast diakoni otrzymują moc służenia Ludowi Bożemu w diakonii liturgii, słowa i miłości”.

Jeśli dobrze zrozumiałem to do stanu kapłańskiego zaliczani są tylko biskupi i prezbiterzy ,a diakoni są wyświecani tylko do służby .
To bardzo ważne uściślenie gdy weźmie się pod uwagę panującą "modę" (w Polsce też) traktowania diakonów stałych jako niby-kapłanów.