28 gru 2009

„Cała piękna jesteś, przyjaciółko moja, i nie ma w tobie skazy”Kpł 12:8 Br "Jeśli nie stać jej na baranka, niech weźmie dwie synogarlice albo dwa gołąbki i przeznaczy jednego [ptaka] na ofiarę całopalenia, a drugiego na ofiarę przebłagania za grzechy. Kapłan dokona za nią obrzędu przebłagania i będzie czysta."

Lk 2:24 Br "Mieli również złożyć ofiarę zgodną z tym, co jest powiedziane w Prawie Pańskim: parę synogarlic lub dwa gołąbki."

Niektórzy przeciwnicy katolickiej nauki o tym, że Maryja była wolna od jakiegokolwiek grzechu powołują się na te cytat "dowodząc" swoich racji. Bezzasadność takiego wywodu wynika z nieznajomości pojęcia świętości i grzeszności w Prawie Mojżeszowym. Poza moralnym dobrem i moralnym złem (grzechem), Prawo to wyróżnia jeszcze tzw. czystość i nieczystość rytualną. Nieczystym można było stać się z wielu powodów. jednym z nich były "okoliczności" porodu, innym takim zanieczyszczającym wydarzeniem było dotkniecie zwłok. W obu przypadkach Prawo wymagało złożenia ofiary za grzech:

Lb 6:11 Br "Jednego z ptaków kapłan złoży na ofiarę za grzechy, drugiego na ofiarę całopalenia. Dokona też obrzędu przebłagania za grzech, którego się dopuścił ów człowiek z powodu ciała zmarłego. W dniu tym jego głowa znów zostanie poświęcona."

Jeśli zwolennicy rzekomej " grzeszności" Maryi byliby konsekwentni w swoich przekonaniach to powinni uznać za grzesznika także Jezusa, który dotkną zwłok córki Jaira.:

Mk 5:41 Br "Potem ujął je za rękę i powiedział: Talitha kum, co się tłumaczy: Dziewczyno, mówię ci, wstań!"