18 wrz 2009

Dusza Jezusa w Otchłani

Dz 2:27 BT „że nie zostawisz duszy mojej w Otchłani ani nie dasz Świętemu Twemu ulec skażeniu.”( οτι ουκ εγκαταλειψεις την ψυχην μου εις αδου ουδε δωσεις τον οσιον σου ιδειν διαφθοραν – bo nie pozostawisz duszy mej ku hadesowi ani dasz świętobliwemu swemu zobaczyć ruinę )

Dz 2:31 BT [Dawid]„widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie pozostanie w Otchłani, ani ciało Jego nie ulegnie rozkładowi.”( προιδων ελαλησεν περι της αναστασεως του χριστου οτι ουτε εγκατελειφθη εις αδην ουτε η σαρξ αυτου ειδεν διαφθοραν – zobaczywszy przed sobą powiedział o powstaniu pomazańca że ani pozostawiony został ku hadesowi ani ciało jego zobaczyło ruinę ).Część rękopisów ma: η ψυχη αυτου εις αδου – duszy mojej ku hadesowi .

Εις – przyimek oznaczający ruch do środka czegoś

αδης (hades) – Hades, Otchłań

Z cytatów tych wynika , że gdy Ciało ( σαρξ ) Jezusa znajdowało się w grobie , Jego Dusza przebywała w Otchłani (‘αδης ).

Warto zauważyć ,że słowo ‘αδης jest używane w Septuagincie jako odpowiednik Szeolu שאול