27 wrz 2009

Dziś czy dzisiaj ?

Lk 23:43 WHNU „και ειπεν αυτω αμην σοι λεγω σημερον μετ εμου εση εν τω παραδεισω”
Biblia Tysiąclecia (BT) i inne katolickie i protestanckie tłumaczenia tłumacza ten wers podobnie :
Lk 23:43 BT „Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju.”
Wyjątkiem pod tym względem jest tłumaczenie Światków Jehowy – Przekład Nowego Świata (NS)
Lk 23:43 NS „A on rzekł do niego: "Zaprawdę mówię ci dzisiaj: Będziesz ze mną w Raju".”
Jak widać sens wypowiedzi zmienił się . Wiadomo ,że Świtkowie Jehowy nie wierzą w duszę nieśmiertelną ,a odmienność swojego tłumaczenia wyjaśniają tym , że w czasie gdy spisywano Ewangelie nie znano interpunkcji .Konstrukcja „mówię ci dzisiaj” jest dziwaczna ponieważ Jezus określałby czas wypowiedzi słuchaczowi. Czy gdziekolwiek w NT znajdziemy taką wypowiedź ?
Σημερον – oznacza dzień dzisiejszy . Przyjrzyjmy się jak słowo to, pojawiające się w innych miejscach NT , jest tłumaczone przez oba tłumaczenia.:
(Dla ułatwienia ograniczę się do cytatów z Łk ,kursywą podam jak powinien wyglądać tekst gdyby tłumacze NS stosowali konsekwentnie swoje założenia lingwistyczne.)
Lk 2:10-11 BT „Lecz anioł rzekł do nich: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu:(11) dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.”
Lk 2:10-11 NS „Lecz anioł rzekł do nich: "Nie bójcie się, oto bowiem oznajmiam wam dobrą nowinę o wielkiej radości, która będzie udziałem całego ludu,(11) gdyż w mieście Dawidowym narodził się wam dzisiaj Wybawca, którym jest Chrystus Pan.”(anioł rzekł dzisiaj do nich...)
Lk 4:21 BT „Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli.”
Lk 4:21 NS „Wtedy zaczął do nich mówić: "Dzisiaj spełnił się ten fragment Pisma któryście właśnie usłyszeli".”(zaczął do nich mówić dzisiaj, spełniły...)
Lk 5:26 BT „Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich; wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj.”
Lk 5:26 NS „wtedy ich wszystkich ogarnął zachwyt i zaczęli wychwalać Boga, i napełnieni bojaźnią, mówili: "Widzieliśmy dzisiaj dziwne rzeczy"”(mówili dzisiaj. Widzieliśmy...)
Lk 19:5 BT „Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu.”
Lk 19:5 NS „Gdy więc Jezus dotarł do tego miejsca, spojrzał w górę i rzekł do niego: "Zacheuszu, pośpiesz się i zejdź, bo dzisiaj muszę się zatrzymać w twoim domu".”(rzekł do niego dzisiaj: Zacheuszu...)
Lk 19:9 BT „Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama.”
Lk 19:9 NS „Na to Jezus rzekł do niego: "Dzisiaj wybawienie przyszło do tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama.' (rzekł do niego dzisiaj :Wybawienie...)
Lk 22:34 BT „Lecz Jezus odrzekł: Powiadam ci, Piotrze, nie zapieje dziś kogut, a ty trzy razy wyprzesz się tego, że Mnie znasz.”
Lk 22:34 NS „Ale on powiedział: "Mówię ci. Piotrze: kogut dzisiaj nie zapieje, dopóki ty trzy razy się nie zaprzesz, że mnie znasz".”(ale On powiedział dzisiaj :Mówię ci...)
Lk 22:61 BT „A Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Wspomniał Piotr na słowo Pana, jak mu powiedział: Dziś, zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz.”
Lk 22:61 NS „Pan zaś odwrócił się i spojrzał na Piotra, a Piotr przypomniał sobie wypowiedź Pana, jak rzekł do niego: "Dzisiaj, zanim kogut zapieje, trzykrotnie się mnie zaprzesz ".”(rzekł do niego dzisiaj „Zanim...)