26 wrz 2009

Sukcesja Apostolska – starsi wyznaczają starszych

W Nowym Teastamęcie znajdujemy też potwierdzenie tego , że i ludzie wyznaczeni przez Apostołów mieli prawo i obowiązek wyznaczać inne osoby do tej samej funkcji .:

Tt 1:5-9 BT „W tym celu zostawiłem cię na Krecie, byś zaległe sprawy należycie załatwił i ustanowił (καθιστημι) w każdym mieście prezbiterów. Jak ci zarządziłem, [może nim zostać],(6) jeśli ktoś jest nienaganny, mąż jednej żony, mający dzieci wierzące, nie obwiniane o rozpustę lub niekarność.(7) Biskup bowiem winien być, jako włodarz Boży, człowiekiem nienagannym, niezarozumiałym, nieskłonnym do gniewu, nieskorym do pijaństwa i awantur, nie chciwym brudnego zysku,(8) lecz gościnnym, miłującym dobro, rozsądnym, sprawiedliwym, pobożnym, powściągliwym,(9) przestrzegającym niezawodnej wykładni nauki, aby przekazując zdrową naukę, mógł udzielać upomnień i przekonywać opornych.”

Καθιστημι – prowadzić , postawić , ustanowić , mianować.

1Tm 5:22 BT „Na nikogo rąk pospiesznie nie wkładaj ani nie bierz udziału w grzechach cudzych?”( χειρας ... επιτιθει – rąk...nakładaj ). Ponadto tekst z 1Tm 3:1-7 zawiera opis cech „dobrego” biskupa , podobnie jaki powyższy cytat z Tt.