9 wrz 2009

Eucharystia w Pierwszym Liście do Koryntian

1Kor 10:16-17 IGNT „το ποτηριον της ευλογιας ο ευλογουμεν ουχι κοινωνια του αιματος του χριστου εστιν τον αρτον ον κλωμεν ουχι κοινωνια του σωματος του χριστου εστιν (17) οτι εις αρτος εν σωμα οι πολλοι εσμεν γαρ παντες εκ του ενος αρτου μετεχομεν ”(Kielich wysławienia który wysławiamy czyż nie wspólnotą krwi Pomazańca chleb który łamiemy czyż nie wspólnotą ciała Pomazańca jest bo jednym chlebem jednym ciałem wielu jesteśmy bo wszyscy z tego jednego chleba uczestniczymy )

Użycie słowa: ευλογιας – uwielbienie , błogosławieństwo , wskazuje ,ze podczas Eucharystii nad chlebem i winem wygłaszano jakąś formułę . Na podstawie dalszej części 1 Kor można wnioskować ,że były to słowa Jezusa z Ostatniej Wieczerzy . Mamy więc do czynienie z konsekracją w ścisłym znaczeniu .

Κοινωνια oznacza :wspólnotę wzajemną wieź, udział .Oznacza tutaj udział ,znak jedności z Ciałem i Krwią Chrystusa .Apostoł używa też tego słowa na oznaczenie wspólnoty z „ołtarzem” Izraelitów spożywających ofiary , oraz na wspólnotę z bożkami pogan spożywającymi ofiary im składane. Wynika z tego że Św. Paweł pojmuje Ciało i Krew w kategoriach Ofiary.

„Jednym chlebem – jednym ciałem –bo z jednego chleba uczestniczymy” .Eucharystia tworzy szczególna jedność . Najpierw z Jezusem ,a następnie dzięki Niemu z wszystkimi uczestnikami . (μετεχομεν –brać w czymś udział często jako określenie wspólnego ucztowania )

W 11 rozdziale 1Listu do Koryntian św. Paweł podaje opis ustanowienia Eucharystii:
1Kor 11:24-25 IGNT „και ευχαριστησας εκλασεν και ειπεν λαβετε φαγετε τουτο μου εστιν το σωμα το υπερ υμων κλωμενον τουτο ποιειτε εις την εμην αναμνησιν (25) ωσαυτως και το ποτηριον μετα το δειπνησαι λεγων τουτο το ποτηριον η καινη διαθηκη εστιν εν τω εμω αιματι τουτο ποιειτε οσακις αν πινητε εις την εμην αναμνησιν ”(...i podziękowawszy połamał i powiedział to me jest ciało to za was to czyńcie ku mojemu przypomnieniu tak samo kielich po spożyciu wieczerzy mówiąc ten kielich nowym przymierzem jest w mojej krwi to czyńcie ilekroć pilibyście ku mojemu przypomnieniu )

τουτο – oznacza zaimek wskazujący
μου -forma podstawowa εγω (zaimek osobowy-ja)
εστιν – forma podstawowa ειμι (czasownik być)
αναμνησιν – przypomnienie sobie czegoś, pamiątka

Użycie słów τουτο μου εστιν wyklucza dwuznaczne tłumaczenia . Chleb który Jezus podał uczniom jest jego Ciałem ,a nie tylko symbolem.
Chleb i Wino są przypomnieniem, pamiątką Jezusa, a konkretnie jego Ofiary :Ciało za was [wydane] i Krew Nowego Przymierza.

Wspomnienie o Nowym Przymierzu we Krwi stanowi aluzję do Wj 24:8 BT „Mojżesz wziął krew i pokropił nią lud, mówiąc: Oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów.” .Śmierć krzyżowa była więc postrzegana przez Jezusa jako wydarzenie zbawcze . Tak jak Mojżesz wyprowadził lud z Egiptu i w jego imieniu zawiera Przymierze na Synaju, tak teraz Jezus wyzwala ludzkość z grzechu i czyni ja Nowym Ludem Bożym.

1Kor 11:26 IGNT „οσακις γαρ αν εσθιητε τον αρτον τουτον και το ποτηριον τουτο πινητε τον θανατον του κυριου καταγγελλετε ου αν ελθη ”(ilekroć bowiem jedlibyście chleb ten i kielich pilibyście śmierć pana zwiastujecie aż do przejdzie)

καταγγελλω-ogłaszać ,głosić ,zwiastować

Gdy więc chrześcijanie sprawują Eucharystię śmierć Pana ,p(rzedstawioną jako Ciało i Krew)staje się dla nich aktualna, podobnie jak aktualna staje się Ewangelia gdy jest głoszona (1 Kor 9:14 ευαγγελιον καταγγελλουσιν –ewangelię zwiastującym).Dlatego ten kto przyjmował by Chleb i Wino niegodnie winny będzie Ciała i Krwi Pana (1Kor 11:27).