15 wrz 2009

Zwycięstwo przez pokore

Zwycięstwo jakie Jezus odniósł na Krzyżu dokonało się nie dzięki "manifestacji" potęgi ale przez pokorę:
Flp 2:8-9
BT [Jezus]„uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię,”
J 12:31 BT "Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony."

Hbr 2:14 BT "Ponieważ zaś dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i On także bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła,"

1J 3:8 BT „(...). Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła.”


Czy Krzyż był jedyna alternatywą? Czy zbawienie nie mogło się dokonać innym sposobem?

Przyjrzyjmy się opisowi kuszenia Jezusa w Ewangelii wg. Łukasza 4:1-13.
Pierwszą pokusą było:" Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem”

Po opisie cudownego rozmnożenia chleba św. Jan pisze: (J 6:15 BT ) "Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę."

Jezus mógł pociągnąć za sobą tłumy ,mógł stać się przywódcą ludu który obwołał by go królem.

Druga pokusa:” Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje”

Po zapowiedzi męki i reakcji Piotra Jezus odpowiada mu :” "Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie."

(Mt 16:23)

Jezus mógłby uniknąć śmierci krzyżowej i objąć Królestwo na drodze pewnego rodzaju „układu” z diabłem, taj ja w przypadku demonów którym pozwolił wejść we świnie. (Mk 5:12nn).

Trzecia pokusa:” Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół! Jest bowiem napisane: Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli, i na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”

Mt 26:53 BT "Czy myślisz, że nie mógłbym poprosić Ojca mojego, a zaraz wystawiłby Mi więcej niż dwanaście zastępów aniołów?"

Trzecia możliwość :Jezus mógłby „zdobyć” świat dzięki swojej potędze.

Jezus nie skożystał z żadenj z tych mozliwosc .Grzech wszedł na świat przez pychę najpierw diabła:

Ez 28:17 BT „Serce twoje stało się wyniosłe z powodu twej piękności, zanikła twoja przezorność z powodu twego blasku. Rzuciłem cię na ziemię, wydałem cię królom na widowisko.”

A następnie ludzi:

Rdz 3:5 BT "Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło."

Czyn zbawczy Jezusa musiał być przeciwieństwem pychy doskonałą pokorą . Jezus jest Królem ,ale królem ,który służy , a nie takim który daje odczuć swoja władze.:

J 12:15 BT "Nie bój się, Córo Syjońska! Oto Król twój przychodzi, siedząc na oślęciu."