15 paź 2016

Czy chrzest tylko przez zanurzenie?

Greckie βαπτιζω,  βάπτισμα, βαπτισμος znaczy:
zanurzanie, oblewanie, zalewanie, polowanie.