3 paź 2016

Znaczenie Kościoła Rzymskiego w pismach św. Ireneusza.


W internecie na pewnej stronie znalazłem  informacje że:
" Ireneusz, który spisał imiona pierwszych dwunastu biskupów Rzymu, nie wymienia w ogóle apostoła Piotra, jako pierwszego biskupa Rzymu, lecz Linusa"
Dla porównania zamieszczam poniżej skan z książki "Antologia Patrystyczna" A. Bober wyd. WAM z fragmentem tekstu Ireneusza z Adversus Haereses dotyczącego Kościoła Rzymskiego:
Łatwo można stwierdzić, że dzieło Ireneusza świadczy niezbicie o obecności św. Piotra (i Pawła) w Rzymie i mianowaniu przez nich (tj. Piotra i Pawła) na biskupa Linusa.