1 paź 2016

Czy św. Piotr był w Rzymie?

Ostatnio niekatolickie wyznania obiegła sensacyjna wiadomość : Piotr nigdy nie był w Rzymie!
Ktoś wyczytał w 1.Liscie św Piotra, że list ów został napisany w ...Babilonie!
1P 5:13 pau "Pozdrawia was wspólnota w Babilonie, wybrana razem z wami, a także Marek, mój syn."

Niestety ów odkrywca nie czytał Apokalipsy św. Jana:
Ap 17:5 bp "Na jej czole wypisane tajemnicze imię: "Wielki Babilon, Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi".
Ap 17:9 bp "(9) Tu trzeba zrozumienia, o mający mądrość. Siedem głów to jest siedem gór [ Aluzja do siedmiu pagórków Rzymu], na których siedzi Niewiasta."