1 paź 2016

Różnica miedzy łaską uświęcającą, a zjednoczeniem mistycznym.

Wyobraźmy sobie piękny i duży obraz. Jeśli ogląda go człowiek prosty – to uzna go po prostu za ładny malunek Jednak, gdy zacznie się interesować tym obrazem, przyglądać się dokładnie, uczyć się o malarstwie, poznaje biografie artysty to będzie dostrzegać coraz więcej szczegółów, doceniać technikę malarską, światłocień, perspektywę, okrywać przesłanie malarza…


Łaska uświęcająca daje nam pełnie daru, ale rozwój duchowy polega na większym ugruntowaniu w niej.