2 paź 2016

Propozycja rozwiązania kwestii handlu w niedziele.

Zamiast ogólnego zakazu proponuje wprowadzić dwie zasady:
1.Pracownik za pracę w niedziele otrzymuje półtory stawki za godzinę (przy zachowaniu 40h pracy w tygodniu).
2 VAT za towary sprzedane w niedziele wynosi 32%.