15 paź 2016

Trzy powody do częstego odmawia "Zdrowaś Mario "

1. Łk 1, 35: Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.
2. Ga 4, 4: Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem,
3. J 1, 14: A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.

Te trzy wydarzenia miały miejsce gdy pierwszy raz wypowiedziano Pozdrowienie Anielskie.