2 paź 2016

Odpowiedź na kilka zarzutów wobec Eucharystii.

1.Żydzi i Chrześcijanie nie mogą pić krwi tak samo jak jedzenie ciała.
Kpł 17:14 bw "Gdyż życie wszelkiego ciała jest w jego krwi, w niej ono tkwi; dlatego powiedziałem do synów izraelskich: Nie będziecie spożywać krwi z żadnego ciała, gdyż życie wszelkiego ciała jest w jego krwi, więc każdy, kto ją spożywa, będzie wytracony." 
J 6:53 pau "Jezus więc oświadczył: „Uroczyście zapewniam was: Jeśli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i pili Jego krwi, nie będziecie mieli życia w sobie."

2.Eucharystia nie jest określana jako Ofiara.
1Kor10:20 pau "(20) Nie! Mówię, że to, co składają na ofiarę[θυει - ofiarowują
zabijają na ofiarę
], jest dla demonów, a nie dla Boga. Nie chcę, byście się zjednoczyli z demonami." 
1Kor 10:21 pau "Nie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów. Nie możecie zasiadać do stołu Pana i do stołu demonów." 
Przez analogię Eucharystia nazwana ofiarą 

3. Słowa "to jest ciało moje..."nie oznaczają rzeczywistej przemiany.

1Kor 11:27 bw "Przeto, ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi Pańskiej." 
1Kor 11:29 bw "Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała Pańskiego, sąd własny je i pije." 

4. Ofiara Krzyżowa była jednorazowa.

Jezus w Niebie jest Kapłanem na wieki (por Hbr) i Barankiem zabitym (por Ap), wiec ofiara trwa i może być uobecniana podczas poszczególnych celebracji.