26 paź 2016

Jezus zmartwychwstał własną mocą.

J 10:17-18 pau "(17) Ojciec miłuje Mnie, dlatego że oddaję swoje życie, aby je znowu odzyskać(18) Nikt Mi go nie zabiera, lecz oddaję je z własnej woli. Posiadam bowiem władzę, aby je oddać, jak i ponownie odzyskać. Takie polecenie otrzymałem od mojego Ojca”.
1Tes 4:14 pau "(14) Jeżeli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to wraz z Nim Bóg przywróci do życia także tych, którzy zasnęli zjednoczeni z Jezusem."
Rz 14:9 pau "(9) Po to przecież Chrystus umarł i zmartwychwstał, aby się stać Panem tak żywych, jak i umarłych."

Słowa pogrubione w cytatach to czasowniki w stronie czynnej.