3 paź 2016

Pośrednictwo Marii

Rozumienie pośrednictwa Marii stopniowe czyli :
Bóg  ➡Jezus ➡Maria jest nieporozumieniem.
Maria zrodziła cieleśnie Jezusa oraz mistyczne Jego Ciało Mistyczne. Rola Marii jest w tym zrodzenia jest czynna,  można do Niej mistyczne odnieść to co o sobie metaforycznie pisał Paweł:
Ga 4, 19: Dzieci moje, oto ponownie w bólach was rodzę, aż Chrystus w was się ukształtuje.
Kol 2, 1: Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielką walkę toczy o was, o tych, którzy są w Laodycei, i o tych wszystkich, którzy nie widzieli mnie osobiście,