19 lis 2009

AD SANCTISSIMUM REDEMPTOREM


Anima Christi, sanctifica me.

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.

Corpus Christi, salva me.

Ciało Chrystusowa, zbaw mnie.

Sanguis Christi, inebria me.

Krwi Chrystusowa, napój mnie.

Aqua lateris Christi, lava me.

Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.

Passio Christi, conforta me.

Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.

O bone Jesu, exaudi me.

O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.

Intra tua vulnera absconde me.

W ranach Twoich, ukryj mnie.

Ne permittas me separari a te.

Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie.

Ab hoste maligno defende me.

Od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie.

In hora mortis meae voca me.

W godzinie śmierci wezwij mnie.

Et iube me venire ad te,

I każ mi przyjść do siebie,

Ut cum Sanctis tuis laudem te.

Abym ze świętymi Twymi chwalił Cię.

In saecula saeculorum.

Na wieki wieków.

Amen