21 lis 2009

Litania Do Chrystusa KrólaKyrie elejson , Chryste elejson , Kyrie elejson .

Chryste usłysz nas , Chryste wysłuchaj nas .

Ojcze z nieba Boże , zmiłuj się nad nami .

Synu Odkupicielu świata Boże , zmiłuj się nad nami .

Duchu Święty Boże , zmiłuj się nad nami .

Święta Trójco Jedyny Boże zmiłuj się nad nami .

Chryste Królu , Boże z Boga , Światłości z Światłości , Przyjdź Królestwo Twoje !

Chryste Królu , Obrazie Boga niewidzialnego ,

Chryste Królu , w którym wszystkie rzeczy stworzone są ,

Chryste Królu , przez którego świat jest stworzony ,

Chryste Królu , z Dziewicy zrodzony ,

Chryste Królu , prawdziwy Boże i prawdziwy Człowiecze,

Chryste Królu , uwielbiony przez pastuszków i Trzech Króli ,

Chryste Królu , Prawodawco najwyższy ,

Chryste Królu , Źródło i wzorze wszelkiej świętości ,

Chryste Królu , Droga nasza , Prawdo i Żywocie nasz ,

Chryste Królu, Któremu jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi, Panuj nad Duszami

Chryste Królu , Kapłanie Przedwieczny ,

Chryste Królu rozumu ,

Chryste Królu woli ,

Chryste Królu cierpienia , cierniem ukoronowany ,

Chryste Królu pokory , przez urąganie szkarłatem odziany ,

Chryste Królu , Oblubieńcze Dziewic ,

Chryste Królu , który w Marii Magdalenie uczyniłeś życie pokutne ,

Chryste Królu , którego Królestwo nie jest z tego świata ,

Chryste Królu , przez królewski Dar Twojej Miłości , Eucharystię św.

Chryste Królu ,Arcydzieło Wszechmocy Ojca i Miłości Ducha Świętego, Panuj nad rodzinami

Chryste Królu , który podniosłeś małżeństwo do godności Sakramentu ,

Chryste Królu , który uczyniłeś pierwszy cud na godach w Kanie Galilejskiej ,

Chryste Królu , najmilszy Przyjacielu dzieci ,

Chryste Królu , który przez swe życie ukryte w Nazarecie dałeś przykład rodzicom i dzieciom,

Chryste Królu , który przez robotę rąk twoich uszlachetniłeś i uświęciłeś prace ,

Chryste Królu , który wskrzesiłeś z umarłych i oddałeś rodzinie młodzieńca z Naim , córkę Jaira i przyjaciela swego Łazarza ,

Chryste Królu , który przebaczyłeś grzesznej niewieście ,

Chryste Królu , przez twoją miłość do Marii i Józefa ,

Chryste, Królu Królów i Panie nad Panami , Panuj nad narodami !

Chryste, Królu wieków nieśmiertelny ,

Chryste, Królu chwały wiecznej ,

Chryste, Królu który kierujesz wojnami ,

Chryste Królu , Książe Pokoju ,

Chryste Królu , który na Swych ramionach nosisz znamię Panowania ,

Chryste Królu , którego Królestwo nie będzie końca ,

Chryste Królu , który zasiadasz nad Cherubinami ,

Chryste Królu , przez miłość , jaką we wszystkich czasach świadczyłeś narodom ,

które były Ci wierne , Panuj nad swymi nieprzyjaciółmi !

Chryste Królu , który „składasz mocarze ze stolicy , a podwyższasz niskich”

Chryste Królu , który druzgoczesz królów w dniu gniewu Twego ,

Chryste Królu , który śmiercią na krzyżu piekło pokonałeś ,

Chryste Królu , który Zmartwychwstaniem Twoim śmierć zwyciężyłeś ,

Chryste Królu , który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych ,

Chryste Królu , w dniu Twojej potęgi , w chwale Świętych Twoich ,

Chryste Królu , przez Twoją miłosną modlitwę na krzyżu : „Ojcze , odpuść im, bo niewiedzą co czynią”

Baranku Boży , który gładzisz grzech świata , przepuść nam , Panie !

Baranku Boży , który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas , Panie !

Baranku Boży , który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami !

V. Królestwo Jego rozszerzać się będzie .

R. A pokój trwać będzie bez końca .

Módlmy się :

Wszechmogący , wiekuisty Boże , który wszystko odnowić chciałeś przez Najmilszego Syna Twego , Króla Wszechświata , racz w dobroci Twojej sprawić , aby wszystkie narody , rozdzielone przez grzech , poddały się słodkiej władzy Twojej . Przez tegoż Pana Naszego , Jezusa Chrystusa , który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków . Amen .

Najświętsze Serce Pana Jezusa Przyjdź Królestwo Twoje , Przez Niepokalane Serce Maryi .