17 lut 2010

WYPEŁNIĆ PRAWO


Mt 5:17 Bp "Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić."

Mt 7:12 Bp "Wszystko więc, co byście chcieli, aby ludzie dla was czynili, i wy dla nich czyńcie. Bo to jest (istota) Prawa i Proroków."

Mt 19:17-19 Bp "Odpowiedział mu: - Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest dobry. Jeśli chcesz wejść do życia, to zachowuj przykazania.(18) Pyta Go: - Które? - 'Nie będziesz zabijał - odpowiedział Jezus - nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz fałszywie zeznawał,(19) czcij ojca i matkę i będziesz kochał bliźniego jak samego siebie'."

Mt 22:36-40 Bp "Nauczycielu, jakie przykazanie jest największe w Prawie?(37) On zaś odrzekł: - 'Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca i z całej duszy' i wszystkich myśli.(38) To jest największe i pierwsze przykazanie.(39) A drugie jemu podobne: 'Będziesz miłował bliźniego, jak siebie samego.(40) Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy."


 

Rz 8:3-5 Bp "Co bowiem było niemożliwe dla Prawa - pozbawionego mocy przez nasze ciało - było możliwe dla Boga. On to, dla zniszczenia grzechu, wysłał swego Syna, który przyjął ciało podobne do naszego, podlegającego grzechowi, i w tym ciele dokonał sądu nad grzechem.(4) W ten sposób nakaz Prawa urzeczywistnił się w nas, którzy nie kierujemy się pragnieniami ciała, lecz nakazami Ducha.(5) Ci bowiem, którzy kierują się pragnieniami ciała, pożądają dóbr cielesnych, ci zaś, którzy kierują się nakazami Ducha, pożądają dóbr duchowych."

Rz 13:8-10 Bp "Nikomu nic nie bądźcie dłużni - jedynie wzajemną miłość. Bo kto miłością darzy drugiego człowieka, wypełnia Prawo.(9) To bowiem: 'Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj' oraz każde inne przykazanie znajduje uwieńczenie w tym jednym: 'Kochaj twego bliźniego jak samego siebie'.(10) Miłość nie wyrządza zła drugiemu człowiekowi. Miłość więc jest wypełnieniem Prawa."


 

Często przeciwstawia się sobie Ewangelię Mateusza, a Listy św. Pawła w kwestii rozumienia i ważności Prawa dla chrześcijan.

Tymczasem u obu autorów występuje takie samo rozumowanie Prawo utożsamiana jest z Dekalogiem, a nie z przepisami rytualnymi, który da się "sprowadzić" do przykazania miłości Boga i bliźniego. W tym Prawo osiąga swoją pełnię: J 15:13 BT "Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich."