17 lut 2010

ŚWIĘCI ŚWIĘTEGO


Święty to najczcigodniejszy tytuł Boga w Biblii (więcej o tym temacie), ci którzy maja z Nim styczność również sataja się świętymi:

Kpł 19:2 BT "Mów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!"

Kpł 20:7 BT "Uświęćcie się więc i bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty. Ja, Pan, Bóg wasz!"


 

Świętość ma dwa atrybuty, z jednej strony jest to "oddzielenie", a drugiej pełnia. Oddzielenie od sfery śmierci grzechowej i przeniesienie do obszaru życia Bożego:

Kol 1:12-13 Bp "Z radością będziecie dziękować Ojcu, który was przysposobił do udziału w dziedzictwie świętych, to jest (do udziału) w światłości.(13) On to nas wyrwał spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna."

Rz 6:3-14 Bp "Czyż nie wiecie, że wszystkich nas, których przez chrzest zanurzono w Chrystusie Jezusie, w Jego śmierci zanurzono?(4) Pogrzebano nas z Nim razem dzięki zanurzeniu w śmierci, dlatego abyśmy - wzorem Chrystusa zmartwychwstałego dzięki chwale Ojca - i my postępowali według zasad nowego życia.(5) Jeśli bowiem jak szczep zrośliśmy się z podobieństwem Jego śmierci, to tak samo zrośniemy się z Jego zmartwychwstaniem.(6) Wiemy o tym, że stary nasz człowiek został z Nim współukrzyżowany, aby zniszczyć ciało, które było własnością grzechu, i abyśmy nie byli w niewoli grzechu.(7) Ten bowiem, kto umarł, wolny jest od grzechu.(8) Jeśli zaś umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że również żyć z Nim będziemy.(9) Wiemy, że zmartwychwstały Chrystus nie umiera już więcej i śmierć nie ma już nad Nim żadnej władzy.(10) To bowiem, co umarło, raz na zawsze umarło dla grzechu; to zaś, co żyje, żyje dla Boga.(11) Tak również i wy uważajcie się za takich, którzy umarli dla grzechu, a żyją dla Boga w zjednoczeniu z Chrystusem Jezusem.(12) Niech więc nie króluje grzech w waszym umarłym ciele, abyście nie musieli ulegać jego namiętnościom.(13) Nie czyńcie również ze swego ciała broni dla nieprawości grzechu, lecz jako zmartwychwstali poświęćcie się Bogu, a wasze ciało niech będzie bronią sprawiedliwości Bożej.(14) Grzech bowiem nie będzie panował nad wami, bo nie jesteście już pod panowaniem Prawa, lecz pod panowaniem łaski."

J 17:15-19 Bp "Nie proszę (o to), abyś ich zabrał ze świata, ale abyś ich zachował od złego.(16) Nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.(17) Poświęć ich prawdzie. Twoje słowo jest prawdą.(18) Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak Ja ich posłałem na świat.(19) I za nich poświęcam siebie, aby i oni byli poświęceni prawdzie."