24 mar 2010

Chleb i wino


Wino i chleb w Passze żydowskiej (rytuał skodyfikowany przez rabinów w II ne)

Do spozycia Paschy potrzeba wina w ilości co najmniej 4 rewiit [ok. 85 do 150 cm3 ]na osobę.

Wypijane jest ono w czterech etapach:

A- po zakończeniu kiduszu

B- po zakończeniu opowiadania o Wyjściu

C- po zakończeniu błogosławieństwa po posiłku

D- po deklaracji Halelu (odmówienie Ps 113-118)

Potrzebne są też trzy chleby niekwaszone spożywane w kolejności:

I- po opowieści o Wyjściu

II-razem z gorzkimi ziołami

III- na zakończenie posiłku


 

Z opisów Mt i Mk można wnioskować, że podczas Ostatniej Wieczerzy przemienionym w Ciało chlebem był zakończeniem Paschy [III] Mt 26:26 Bp "A podczas wieczerzy, kiedy Jezus wielbiąc Boga wziął chleb, połamał go i podając uczniom rzekł: - Bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało.",

a wino przemienione w Krew to trzeci kielich [C] Mt 26:27 Bp "I wziął kielich, odmówił modlitwę dziękczynną i podał im, mówiąc: - Pijcie z niego wszyscy."

Brakło natomiast czwartego kielicha Mt 26:30 Bp "Kiedy odmówili hymn, wyszli na Górę Oliwną."

Bezpośrednio po opisie ustanowienia Matusz i Marek podają słowa: Mt 26:29 Bp "Powiadam wam, że odtąd nie będę już pił tego napoju z winogron aż do tego dnia, w którym będę razem z wami pił nowy napój w królestwie mojego Ojca." (por: Mk 14,25).


 

Cytat ten jest wykorzystywany przez przeciwników dogmatu o przeistoczeniu – jakoby wino pozostało winem. Słowa te nie odnoszą się jednak do Eucharystii ale do Wieczerzy. Można się o tym przekonać czytając Ewangelię Łukasza, który słowa te umieszcza przed opisem ustanowienia:

Lk 22:15-18 Bp "I rzekł do nich: - Bardzo pragnąłem spożyć razem z wami tę właśnie paschę, zanim będę cierpiał.(16) Bo powiadam wam: Nie będę jej więcej spożywał, aż wypełni się w królestwie Bożym.(17) A kiedy wziął kielich i dzięki czynił, powiedział: - Weźcie to i rozdzielcie między siebie.(18) Powiadam wam bowiem: Odtąd nie będę pił z owocu winnego krzewu, aż nie nadejdzie królestwo Boże."


 

Wykorzystują go też ci, którzy z rytualnych powodów potępiają picie wina, dowodząc ,że w Ostatniej Wieczerzy użyto soku. Dosłownie ewangelie nie mówią o napoju ale o plonie - γενημα - z krzewu winnego. Plonem jest chleb, oliwa czy wino jak pokazuje: Ps 104:14-15 BT "Każesz rosnąć trawie dla bydła i roślinom, by człowiekowi służyły, aby z roli dobywał chleb(15) i wino, co rozwesela serce ludzkie, by rozpogadzać twarze oliwą, by serce ludzkie chleb krzepił."