24 mar 2010

Prawdziwie szczęśliwa.


Lk 11:27 Bp "Kiedy On to mówił, jakaś kobieta z tłumu powiedziała głośno do Niego: - Szczęśliwe łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś."

Odpowiedz Jezusa nastręcza więcej problemów tłumaczom:

Lk 11:28 Bp "On zaś rzekł: -To prawda, ale tym bardziej szczęśliwsi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go."

Lk 11:28 Br "On zaś odpowiedział: Raczej ci są błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go."


 

Oba przytoczone cytaty pochodzą z tłumaczeń katolickich, skąd taka rozbieżność ?

Partykuła μενουν używana jest w sytuacjach gdy chcemy potwierdzić jakieś twierdzenie lub jemu zaprzeczyć.


Czy więc Maria była szczęśliwa [BT: błogosławiona] z faktu, że była Matką Jezusa?

Lk 1:45 Bp "O szczęśliwa, która uwierzyła, że spełni się to, co jej Pan powiedział."

Lk 1:48 Bp "Bo spojrzał na swoją pokorną służebnicę. I odtąd nazywać mnie będą szczęśliwą wszystkie narody."

Z kontekstu całej Ewangelii Łukasza wynika, że Maryja była szczęśliwą z dwóch powodów:

1. Lk 1:49 Bp "Bo wielkie rzeczy uczynił dla mnie Wszechmocny. Święte jest Jego Imię."

2 Lk 1:38 Bp "Wtedy Maryja powiedziała: - Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa. I odszedł od niej anioł." czyli: słuchała Słowa, które było Bogiem i strzegła Go.