20 mar 2010

Kolejny argument polemizujący z tezą „sola Scriptura”


Hbr 2:1-4 Bp "Musimy zatem bardzo pilnie zważać na to, cośmy usłyszeli, żebyśmy nie minęli się z celem.(2) Jeśli bowiem słowo wypowiedziane przez aniołów okazało się tak prawomocne, że wszelkie wykroczenie i nieposłuszeństwo zostało słusznie ukarane,(3) to jakżeż my ocalejemy, jeśli nie zatroszczymy się o tak cenne zbawienie?

Najpierw było ono ogłaszane przez Pana,


następnie zostało nam przekazane jako pewne przez tych, którzy je słyszeli.

(4) Sam Bóg dołączył swoje świadectwo przez znaki, cuda i różnorodne czyny wykazujące moc oraz przejawy działania Ducha Świętego rozdzielane według Jego upodobania."


 

1.Słowo Boże jest nie tylko "odczytywaniem", ale SŁUCHANIEM

2.jest ono głoszone przez światków, którzy je słyszeli

3.Bóg potwierdza Swoje Słowo głoszone przez światków: Dz 14:3 Bp "Przebywali tam dość długo przemawiając odważnie, pełni ufności do Pana, który potwierdzał słowo swojej łaski przez cuda i znaki, jakie się działy przez ich ręce."