28 mar 2010

Wersje tłumaczeń 2Tm 3,14


Biblia poznańska:

2Tm 3,14 bp (14) Ty natomiast trwaj przy tym, czego się nauczyłeś i co uznałeś za godne wiary, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś.

Przekład dosłowny (protestancki):

2Tm 3,14 bpd (14) Ty jednak trwaj w tym, czego się nauczyłeś i o czym jesteś przekonany, wiedząc, skąd się (tego) nauczyłeś


 
Jak widać z tłumaczenia katolickiego wynika, że źródłem nauk dla Tymoteusza była osoba, natomiast protestancki przekład sugeruje, że "nauczycielem" Tymoteusza były Pisma Św. z wiersza 15.

Zanim przejdziemy do analizy tekstu greckiego warto zauważyć, że w okresie kiedy powstał 2Tm Biblia była jeszcze nie kompletna, a i kanon ST wśród Żydów był "płynny". Pisma więc które znał Tymoteusz nie mogły być więc kompletnym źródłem wiedzy.

A teraz tekst grecki:

2Tm 3,14 ignt (14) συ δε μενε εν οις εμαθες και επιστωθης ειδως παρα τινος εμαθες

παρα – przyimek dotyczący osoby od której coś lub ktoś pochodzi

τινος – zaimek pytający akcentowany : kto? co? który? jaki?

εμαθες (forma podstawowa: μανθανω) – uczyć się

Zdecydowanie mamy tu wskazanie na osobę:

παρα τινος εμαθες – od kogo nauczyłeś się

Wiary nie uczymy się sami ale  od innych:
Hbr 13:7 Bp  „Pamiętajcie o waszych przełożonych, którzy głosili wam słowo Boże, a rozważając ostatnie chwile ich życia naśladujcie ich wiarę.”