6 mar 2010

Uroczystości i święta z Mszału Piusa V, których brak w wydaniu z 1962


Opracowano na podstawie "Mszał Rzymski dla użytku wiernych" Kraków Drukarnia "Czasu" 1905 (zgodny z oryginałem z 1972r)

Cytuje w kolejności nazwę święta, termin obchodu i kolektę.



 

ŚWIĘTO MODLITWY PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA W OGRÓJCU.

[wtorek po niedzieli siedemdziesiątnicy]

Panie Jezu Chryste, któryś w ogrodzie oliwnym i słowem i przykładem nas nauczał, jak się modlić mamy, chcąc zwalczyć niebezpieczeństwa pokusy, spraw łaskawie, abyśmy zawsze w modlitwie wytrwali, i obfite jej owoce zasłużyli zbierać. Który żyjesz...


 

ŚWIĘTO KORONY CIERNIOWEJ PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA.

[piątek po środzie popielcowej]

Spraw, prosimy Cie wszechmogący Boże, abyśmy, czcząc na ziemi pamiątkę Pana naszego Jezusa Chrystusa jego cierniową koronę, przez moc i chwałę Jego zasłużyli być uwieńczonymi w niebie. Który z Tobą żyje...


 

ŚWIĘTO WŁÓCZNI I GWOŹDZI PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA.

[piątek po I niedzieli wielkiego postu]

Boże, który przyobleczony w ciało, chciałeś być dla zbawienia świata gwoździami i włócznią zraniony, spraw łaskawie, abyśmy, chwała zwycięstwa Twego cieszyli się w niebie. Który żyjesz i królujesz...


 

ŚWIĘTO PRZEŚCIERADŁA PAN NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA.

[piątek po II niedzieli wielkiego postu]

Boże, który raczyłeś zostawić nam znaki twojej Meki na świętym prześcieradle, w które owinięto Twoje Ciało najświętsze, zdjęte z krzyża przez Józefa z Arymatei, spraw litościwie, abyśmy przez śmierć i pogrzeb Twój do chwalebnego Zmartwychwstania doprowadzeni zostali. Który żyjesz i królujesz...


 

ŚWIĘTO PIĘCIU RAN PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA.

[piątek po III niedzieli wielkiego postu]

Boże, który przez Mękę Syna Swego jedynego, i przez Krew, która wyciekała z pieciu Ran Jego, ludzka naturę przez grzech zeszpecona naprawiłeś, daj nam, prosimy, abyśmy, czcząc Rany Jego na ziemi, zasłużyli pozyskiwać owoce przenajdroższej Krwi jego


 

ŚWIĘTO PRZENAJDROŻSZEJ KRWI PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA.

[piątek po IV niedzieli wielkiego postu]

propia takie jak 1 lipca.


 

UROCZYSTOŚĆ SIEDMIU BOLEŚCI N. MARYI P.

[piątek po niedzieli Męki Pańskiej]

Boże, w którego Męce, według proroctwa Symeona, przeczystą duszę błogosławionej Matki Twojej Maryi Panny miecz boleści przeszył: daj nam miłościwie, abyśmy, boleść przeszywającą jej serce ze czcią rozpamiętując, błogosławionymi zasługami i modlitwami wszystkich Świętych pod Krzyżem stojących, wsparci, Męki Twojej zbawiennych skutków uczestnikami się stali. Który żyjesz...


 

ŚWIĘTO OPIEKI ŚW. JÓZEFA WYZNAWCY.

[trzecia niedziela po Wielkanocy]

Boże, któryś w swej niewypowiedzianej Opatrzności raczyłeś wybrać błogosławionego Józefa na Oblubieńca najświętszej Matki Twojej, spraw, abyśmy, czcząc go na ziemi jako opiekuna, zasłużyli mieć go przyczyna w niebie. Który żyjesz...


 

UROCZYSTOŚĆ PRZENAJŚWIĘTSZEGO ODKUPICIELA.

[trzecia niedziela lipca]

Boże, który jedynego Syna Twego Odkupicielem ustanowiłeś, i przez jego nad śmiercią zwycięstwo, miłosiernie nas do życia powołałeś: dozwól, abyśmy pamiętni na te dobrodziejstwa, nieustanna miłością z Tobą się łączyli, i owoców odkupienia godnymi się stali. Przez tegoż Pana...


 

ŚWIĘTO CZYSTOŚCI NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY.

[trzecia niedziela października]

Daj nam, prosimy Cie wszechmogący i wieczny Boże, abyśmy w dniu dzisiejszym, czcząc czystość niepokalaną Najświętszej Maryi Panny, za Jej przyczyną czystość ciała i duszy zachowali. Przez Pana...