9 mar 2010

Sola Luter


Zasada sola scriptura a ... Nowy Testament


 

Zasada sola scriptura została sformułowana przez Lutra na synodzie w Augsburgu w 1518 roku, i potwierdził on ją podczas dysput z teologami katolickimi w Lipsku w 1519 roku. Wyraził wtedy przekonanie o omylności soborów i Stolicy Apostolskiej w kwestiach wiary.

I tu właśnie pojawia się paradoks, bo o ile Stary Testament w pisanej postaci istniał przed Kościołem to Nowy powstał w Kościele. Nie tylko w tym znaczeniu, że księgo składające się na NT spisali Apostołowie i/lub ich uczniowie, ale dlatego, że to właśnie Kościół wybrał i (rozpoznał) z wielu utworów wczesnochrześcijańskich te 27 natchnionych i kanonicznych.

To właśnie biskupi pierwszych wieków , którzy bardzo mocno podkreślali swoje "pochodzenie" od Apostołów pozostawili nam kanon NT. Tak więc autorytet NT i Kościoła wzajemnie się warunkują, gdy usunie się jeden upada drugi.


 

A czy dla Lutra pomysłodawcy zasady sola scriptura 27 ksiąg NT było najwyższym autorytetem?

"Luter dzielił pisma Nowego testamentu na trzy grupy

- pisma zasadnicze, które podają streszczenie dziejów zbawienia : J, Rz, Ga, Ef, 1P, 1J

- pisma uzupełniające, ale o mniejszym znaczeniu : Mt, Mk, Łk, Dz, 2P, 2 i 3J, inne listy św. Pawła

-pisma niekanoniczne: Hbr, Jk, Jud, Ap"

(na podstawie : S. Głowa, I Bieda "Breviarium Fidei")


 

"Luter, który oceniał kanoniczność ksiąg według ich wewnętrznej wartości, i wartościował księgi NT na podstawie tego, na ile głosiły Jezusa [czytaj: były zgodne z jego poglądami], uważał Hbr, Jk, Jud, Ap za mniej cenne niż <<księgi główne, prawdziwe i pewne najważniejsze księgi NT>>. W szczególności Luter krytykował Jk, <<słomiany list>>, który kłócił się z jego koncepcją usprawiedliwienia przez samą wiarę...W swoich wcześniejszych wydaniach umieścił te księgi po innych księgach NT"

(na podstawie : red.R.E. Brown "Katolicki komentarz biblijny")


 

Luter zrobił dokładnie to samo co Kościół w pierwszych stuleciach – autorytatywnie określił co jest dla niego autorytetem. Tak więc zasada sola scriptura jest sofizmatem; w miejsce autorytetu Kościoła Luter podstawił siebie.