20 sty 2010

I jak wam się to podoba?"Mea culpa" Jana Pawła II za nadużycia liturgiczne.

'W imieniu własnym i Was wszystkich [biskupów], wypowiedzieć słowa przeproszenia za wszystko, co z jakiegokolwiek powodu, ... na skutek tendencyjnego i jednostronnego, błędnego rozumienia nauki Soboru Watykańskiego II o odnowie liturgii – mogło stać się okazją zgorszenia i niewłaściwości w interpretacji nauk oraz czci należnej temu wielkiemu Sakramentowi. I proszę Pana Jezusa ,aby w przyszłości pozwolił nam unikać w naszym sposobie traktowania tej Najświętszej Tajemnicy wszystkiego, co jakikolwiek sposób mogłoby osłabić lub zachwiać poczucie czci i miłości wiernych."