9 sty 2010

Niektórzy "pseudo-ekumeniści" głoszący ,że każdy kościół "uobecnia jedyny Kościół Chrystusowy powołują się na biblijną historię Izraela. Po rozpadzie monarchii Salomona na Judę i Izrael Jeroboam ustanowił konkurencyjne w stosunku do Świątyni Jerozolimskiej miejsca kultu w Betal i Dan.

według tych uczonych istnienie dwóch miejsc kultu usprawiedliwia istnienie i potwierdza prawdziwość innych wspólnot i kościołów. Tymczasem schizmatycki kult w królestwie Północnym jest wyraźnie potępiony w Starym Testamencie:

1Krl 13:1-5 BT "Pewnego razu, kiedy Jeroboam stał przy ołtarzu, składając ofiarę kadzielną, przyszedł z nakazu Pańskiego mąż Boży z Judy do Betel(2) i z nakazu Pańskiego tak zawołał do ołtarza: Ołtarzu, ołtarzu! Tak mówi Pan: Oto rodowi Dawida narodzi się syn, imieniem Jozjasz, który na tobie złoży ofiarę z kapłanów wyżyn, spalających na tobie ofiary kadzielne. Będą palić na tobie kości ludzkie.(3) Nadto w tym dniu dał cudowny znak, ogłaszając: Taki będzie ten cudowny znak, który zapowiedział Pan: Oto ten ołtarz rozpadnie się i rozsypie się popiół, który jest na nim.(4) Kiedy król Jeroboam usłyszał słowo męża Bożego, które wypowiedział do ołtarza w Betel, natychmiast wyciągnął znad ołtarza rękę, wołając: Schwytajcie go! A wtedy uschła mu ręka, którą wyciągnął ku niemu, i nie mógł jej cofnąć ku sobie.(5) Ołtarz zaś rozpadł się, a popiół z ołtarza rozsypał się stosownie do cudownego znaku danego przez męża Bożego z nakazu Pańskiego."