15 sty 2010

Powrót do jedności z Rzymem nie jest sprzeczny z ekumenizmem.

Przemówienie Benedykta XVI do Kongregacji Nauki Wiary (fragment):

O roli Kongregacji Nauki Wiary w dziele jedności Kościoła oraz w formowaniu sumień mówił Benedykt XVI spotykając się z uczestnikami sesji plenarnej tej dykasterii. To pierwsze zadanie znajduje szczególny wyraz w wysiłkach na rzecz przywrócenia pełnej komunii z Bractwem św. Piusa X oraz z anglikanami. Papież zaznaczył przy tym, że ów powrót do jedności z Kościołem katolickim nie sprzeciwia się w żaden sposób ekumenizmowi, a wręcz przeciwnie, ukazuje ostateczny jego cel, jakim jest widoczna jedność uczniów Chrystusa.

pełny tekst przemówienie na stronie Radia Watykańskiego.