2 sty 2010

ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA JEZUS


W nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego: święto 2 klasy, w zwyczajnej formie tegoż rytu: wspomnienie dowolne.

KOLEKTA

z Mszału św. Piusa V

Boże, któryś ustanowił Jedynego Syna Twego Zbawicielem rodzaju ludzkiego i kazałeś Mu imię Jezus, spraw miłościwie, abyśmy cieszyli się w niebie oglądaniem Tego, którego święte imię czcimy na ziemi. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

z Mszału Pawła VI

Boże, Ty przez Wcielenie swojego Słowa rozpocząłeś zbawienie ludzi, okaż miłosierdzie tym, którzy Cie błagają, aby wszyscy uznali, że nie ma innego imienia, do którego powinni się zwracać, jak tylko imię Twego Jednorodzonego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Litania do Najświętszego Imienia Jezus