21 sty 2010

Pius XII film z 1956r
Dokumenty Piusa XII były najczęściej cytowane przez Sobór Watykański II po Piśmie Św.