29 sty 2010

Znak Krzyża u św Justyna "Apologia" I


I stało sie , jak przepowiedział prorok, ten najszlachetniejszy symbol Jego siły i władzy ukazał się we wszystkich rzeczach.
Przypatrzcie się całemu światu, czy mógłby zaistnieć bez Krzyża !
Jeśli statek nie ma żagla, nie możne przepłynąć morza.
Bez narzędzi w kształcie krzyża nie można uprawiać ziemi, bez nich rolnicy i rzemieślnicy staja się bezsilni.
Jedyna cechą odróżniająca ludzi od bezrozumnych zwierząt jest wyprostowana postawa i możliwość rozpostarcia rąk na kształt krzyża.

Ga 3:1   BT   "O, nierozumni Galaci! Któż was urzekł, was, przed których oczami nakreślono obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego?"

Ef 3:17-29 BT  „Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach; abyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani,(18) wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość,(19) i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą Pełnią Bożą.(20) Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy,(21) Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia wieku wieków! Amen.”