18 sty 2010

Tydzień modlitw o jedność chrześcijan


tu bije serce Kościoła

Jan Paweł II enc. UN UNUN SIT nr.97:

"Kościół katolicki zarówno przez swoją praxis, jak i w oficjalnych tekstach, wyraża przekonanie, że komunia Kościołów partykularnych z Kościołem Rzymu oraz ich Biskupów z Biskupem Rzymu jest w Bożym zamyśle warunkiem pełnej i widzialnej komunii."

i o taką jedność chrześcijan się módlmy.

Zwróćmy uwagę na subtelną różnicę : modlitwa o jedność CHRZEŚCIJAN a nie KOŚCIOŁA,

Sobór Watykański II  "Dekret o ekumenizmie" nr.4 :
"Chrystus od początku użyczył (jedności) swemu Kościołowi; wierzymy, że ta jedność trwa nieutracalnie w Kościele katolickim i ufamy, że z dniem każdym wzrasta aż do skończenia wieków"