19 sty 2010

Kanon Nowego Testamentu w wspólnotach wschodnich niekatolickich.

Na podstawie:Ks. Józef Homerski "Kanon Pisma Świętego niekatolickich Kościołów chrześcijańskich."

1. Koptowie

Do zbioru natchnionych i kanonicznych ksiąg NT teologowie koptyjscy zali­czają: 1-2 List św. Klemensa Rzymskiego oraz tzw. Konstytucje Apostolskie (8 ksiąg), przypisywane niegdyś św. Klemensowi. Niektórzy z nich dorzucają jeszcze do te­go zbioru apokryficzny List Barnaby i dzieło Hermasa pt. Pasterz. Fakt zaliczania do kanonu Ksiąg św. tak wielkiej liczby apokryfów można najprawdopodobniej wytłumaczyć tym, że teologia koptyjska nie zna ani kryteriów kanoniczności, ani teorii natchnienia. Żaden też synod koptyjski (ich sobór ekumeniczny) nie dał listy ksiąg natchnionych

2. Ormianie:

Do kanonu NT zaliczają: apokryficzny List św. Pawła do Koryntian oraz dwa Listy Koryntian do św. Pawła. Ich teologowie nie mają sprecyzowanych pojęć tak co do natchnienia biblijnego jak również co do kanoniczności Ksiąg św.Dodatek: poglądy reformatorów na kanon NT

M. Luter odrzucił List do Hebrajczyków, List Jakuba i Judy oraz Księgę Objawienia. Luteranie jednak w tym przypadku nie poszli za nauką swego mistrza. U. Zwingli odrzucił tylko Księgę Objawienia.

Obecnie protestanci uznają jako święte i kanoniczne księgi NT z tym, że wyrażają pewne zastrzeżenia do następujących perykop ewangelicznych: Mk 16,9-20 i J 7,53 - 8,11.