15 sty 2010

Spowiednik Lutra !?

Św. Jan od Krzyża doradzał dużą ostrożność przy doborze spowiednika, powierzenie swojej duszy nieodpowiedniej osobie może przynieść opłakane skutki.

"Jaki ojciec taki syn" mawiał.

Jan Bugenhagen, (ur. 24 czerwca 1485 w Wolinie, zm. 20 kwietnia 1558 w Wittenberdze, norbertanin, doktor teologii, czołowy przedstawiciel protestantyzmu, organizator gmin protestanckich w Niemczech, Danii i na Pomorzu.)

Od 1520 roku Bugenhagen zajmował się badaniem pism i wystąpień saksońskiego augustianina Marcina Lutra. Wnikliwa lektura dzieła "O babilońskiej niewoli Kościoła" jesienią 1520 roku spowodowała u niego zmianę dotychczasowego patrzenia na religię i konwersję na luteranizm. W 1522 ożenił się z Walpurgą. W 1523 roku został wittenberskim proboszczem kościoła Najświętszej Marii Panny ( Kościół był miejscem działalności kaznodziejskiej Lutra, już jako reformatora, zaś świątynia mariacka, podobnie jak kościół zamkowy, została przejęta przez luteran. W 1522 r. po zarządzeniu wydanym przez teologa Andreasa Bodensteina dokonano ikonoklazmu – usunięto bądź zniszczono dawny wystrój kościoła). zaczął wykładać teologię na miejscowym uniwersytecie. Poznał Marcina Lutra i stał się jego wiernym przyjacielem ORAZ STAŁYM SPOWIEDNIKIEM. 13 czerwca 1525 udzielił mu ślubu z 26-letnią wówczas Katarzyną von Bora.