10 sty 2010

KULT KRZYŻA


Punkt widzenia Światków Jehowy

Dla prawdziwych chrześcijan najistotniejsze jest jednak to, czy w ogóle powinno się otaczać czcią narzędzie, którego użyto do zabicia Jezusa. Czy pal, krzyż, strzałę, włócznię lub nóż można uczynić obiektem kultu? Przypuśćmy, że bliska ci osoba została brutalnie zamordowana, a narzędzie zbrodni przedłożono w sądzie jako dowód rzeczowy. Czy chciałbyś wejść w posiadanie tego narzędzia, sfotografować je i rozpowszechnić odbitki? Czy zrobiłbyś jego repliki w różnych wymiarach, na przykład po to, by je nosić jako biżuterię? A może podszedłbyś do sprawy komercyjnie i zaczął je sprzedawać przyjaciołom i krewnym jako przedmiot kultu? Z pewnością sama myśl o tym napełniłaby cię odrazą! Ale tak właśnie ludzie postępują z krzyżem!

Biblijny punkt widzenia

1Kor 1:17-20 BT "Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża.(18) Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia.(19) Napisane jest bowiem: Wytracę mądrość mędrców, a przebiegłość przebiegłych zniweczę.(20) Gdzie jest mędrzec? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego, co doczesne? Czyż nie uczynił Bóg głupstwem mądrości świata?"

Ga 6:14 BT "Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata."

Flp 3:18 BT "Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem."

Kol 1:20 BT "i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego - i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża."

1Kor 1:23 BT "my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan,"

1Kor 2:2 BT "Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego."

1Kor 2:8 BT "tę, której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały;"

Ef 2:16 BT "i [w ten sposób] jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem w jednym Ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości."

Flp 2:8 BT "uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej."Punkt widzenia pierwszych chrześcijan

Ignacy Antiocheński – Do kościoła w Efezie.

"Jesteście bowiem kamieniami światyni Ojca. Dźwiga was do gury machina Jezusa Chrystusa którą jest Krzyż, a Duch Św. służy wam za linę.(...) Duch mój jest ofiarą Krzyża który jest zgorszeniem dla nieerzących,dla nas zaś zbawieniem i życiem wiecznynym.

List Barnaby:

Krzyż , mający kształt litery T jest źródłem łask

Duch przemawiający w sercu Mojżesza, polecił mu uczynić coś co miało być zapowiedzia Krzyża i Tego który miał cierpieć.Najlepszą odpowiedzią na to dlaczego chrześcijanie czczą Krzyż jest liturgia Kościoła

"Wszechmogący Boże, Syn Twój posłuszny Twojej woli poniósł śmierć na krzyżu, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni, spraw, abyśmy poznawszy na ziemi tajemnicę odkupienia, mogli otrzymać jej owoce w niebie" (Kolekta).

"Ty postanowiłeś dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego na drzewie Krzyża. Na drzewie rajskim śmierć wzięła początek, na drzewie Krzyża powstało nowe życie, a szatan, który na drzewie zwyciężył, na drzewie również został pokonany przez naszego Pana Jezusa Chrystusa" (Prefacja o Krzyżu świętym).

KRZYŻ ŚWIĘTY JEST NAJDOSKONALSZĄ PAMIĄTKĄ TAJEMNICY ODKUPIENIA, DLATEGO ZAJMUJE POCZESNE MIEJSCE W ŚWIĄTYNIACH I DOMACH KATOLICKICH.